Kripto Paralar

Arz ve Talep Yasası Nedir?

Arz ve talep yasasına bakıldığı zaman, bir kaynağın satıcıları ile o kaynağın alıcıları arasındaki iletişimi açıklayan bir teoridir. Teori incelendiğinde ise, belirli bir mal, eşya veya ürünün fiyatı ile insanların onu satın alma veya satma istekliliği oranının arasındaki ilişkiyi gözler önüne sererek tanımlamaya çalışır. Bu tanımlamayı gerçekleştirmeye çalışırken ise arz ve talep yasasına tamamen uyumlu olması gerekir. Bütün bu şartları gerçekleştirdiği zaman ise sistem çalışmaya başlıyor. Duruma genel olarak baktığımızda ise, fiyatlar yükseldiği zaman, insanlar çok daha fazla arz etmeye ve çok çok daha az bir oranda talep etmeye isteklidir. Bunun devamında ise fiyat düştüğü takdirde bunun tam tersi de geçerli olabilir. Bu durum tamamen piyasanın hangi yönde hareket edeceğine ve hangi şekilde değerleneceğine veya değer kaybedeceğine bağlıdır. Teori hali incelendiği zaman, talep yasası olarak ve arz yasası olarak iki ayrı yasaya dayanmaktadır ve piyasa içerisinde bu şekilde devam etmektedir. Bulunmakta olan iki yasa, gerçek piyasa fiyatını ve piyasa içerisindeki tüm malların hacmini belirlemek ve yaptığı bu belirleme sonucunda şekil almak amacı ile etkileşime girmeye çalışır. Talep yasası ise, çok daha yüksek fiyatlarla satın alım yapmak isteyen alıcıların daha az ekonomik mal talep edeceğini açıklıyor ve söylüyor. Arz yasası yakından incelendiği zaman ise, çok daha yüksek fiyatlar içerisinde satıcıların daha fazla ekonomik halde var olan mal tedarik edeceğini söylüyor. Bu iki yasa ise, gerçek piyasa fiyatlarını ve bir piyasa içerisinde işlem görmekte olan malların hacmini öğrenmek ve belirlemek için sistem içerisinde bir takım etkileşimlere girer. Piyasalarda göz attığımız ve farkına vardığımız fiyatları ve miktarları etkilemekte olan birkaç bazı bağımsız faktör, piyasanın içerisinde olan arz ve talebinin şeklini etkileyebilir. Dünya üzerinde bulunan ve en temek olan ekonomik yasalardan birisi halinde olan arz ve talep yasası, yaklaşık olarak tüm ekonomik ilkeler ile bir şekilde bağlantı kurar ve sistemler içerisindeki yerini alır. Uygulamaya bakıldığı zaman ise, insanların bir malı arz ve talep etmeyi istedikleri anda, piyasa içerisindeki denge fiyatını veya insanların arz etmeye ve istemeye meraklı oldukları malların miktarının insanların istediği miktara eşik olduğu halindeki fiyatı belirler ve bu şekilde fiyatlandırır. Eğer ki piyasa içerisinde çok az bulunan değerli bir ürün varsa, doğal olarak nadir olması özelliğiyle çok değerli olur ve ulaşılması zor olur. Ancak tam tersi halinde de piyasa içerisinde çok miktarda olan bir eşyanız varsa da aynı şekilde değersiz olur.

Arz ve Talep Yasası Neden Önemlidir?

Arz ve talep yasası piyasa içerisinde bulunan birçok insanın düşündüğünün aksine çok önemli bir konudur. Bunun en büyük nedeni ise piyasa içerisindeki arzın ve talebin oranına göre değerlendirme yapmasıdır. Arz ve Talep Yasası esastır. Bu esaslığın asıl nedeni ise yatırımcıların, girişim yapan insanların ve ekonomi konusunda uzman olan insanların piyasa içerisindeki koşullarını anlamalarına ve tahmin etmelerine, bu sayede de doğru şekilde hareket etmelerine yardımcı olur. Bununla birlikte aynı zamanda, arzı azaltmak amacı ile sattıkları birim sayısını kasıtlı olarak kısıtlama yolu ile fiyatlarını artırmaya çalışabilirler. Bu durum gerçekleştiği zaman ise, talep en üst düzeye çıkarken arz en aza indirilecektir ve bu durumun devamında da ürüne ulaşmak zorlaştığı için fiyatlarda artma olacaktır. Bu gibi durumları önlemek amacı ile de bu gibi yasalar öne sürülüyor. Günümüzde de birçok fırsatçılar bu makası açarak çok büyük gelirler elde etmeye çalışıyor.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu